Ρύθμιση για εκπαιδευτικούς με σοβαρές ασθένειες και πολύτεκνους κατόπιν αναφοράς Αθ. Λιούπη – Λαός Του Αλμυρού

Ρύθμιση για εκπαιδευτικούς με σοβαρές ασθένειες και πολύτεκνους κατόπιν αναφοράς Αθ. Λιούπη

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας κατατέθηκε η τροπολογία με αριθμό 454-78/11.09.2020 στο Νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας που συζητείται σήμερα στο Κοινοβούλιο, με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 . Η προτεινόμενη νομοθετική βελτίωση αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β. Π.) που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρύθμιση για εκπαιδευτικούς με σοβαρές ασθένειες και πολύτεκνους κατόπιν αναφοράς Αθ. Λιούπη.