Βράβευση για μαθητές του Γυμνασίου Ευξεινούπολης από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της της ενέργειας «At the School of Open Cohesion»Το μαγικό ταξίδι στην εξερεύνηση και στη γνώση της ομάδας “UnderWater Explorers” των μαθητών/τριών  του Γυμνασίου Ευξεινούπολης τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020. Οι μαθητές  και μαθήτριες της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Ευξεινούπολης στο πλαίσιο της  διαγωνιστικής διαδικασίας της πιλοτικής εφαρμογής της ενέργειας “At the School of Open Cohesion (ASOC)”, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το ταξίδι στην πιλοτική εφαρμογή ASOC ξεκίνησε στις 19/11/2019 όταν η Διευθύντρια του σχολείου Μαρία Σταυραντώνη ανακοίνωσε την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για δήλωση συμμετοχής των σχολείων. Η ενασχόληση με μια πρωτοποριακή ερευνητική εργασία προκάλεσε σε όλους ενθουσιασμό. Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης επιλέχθηκε στις 21/11/19 ως το μοναδικό σχολείο της Μαγνησίας στην πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας ASOC.
Οι μαθητές κλήθηκαν να εκπονήσουν ερευνητική εργασία για ένα έργο που υλοποιείται ή έχει υλοποιηθεί στην περιοχή μας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το αντίστοιχο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Επέλεξαν ύστερα από ψηφοφορία, το έργο της εργασίας τους να είναι «Η δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό”.
Το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που εγκαινιάστηκε μέσα στο καλοκαίρι ήταν αυτό που μελέτησαν οι μαθητές Γ’ Τάξης του σχολικού έτους 2019-20, ένα πρωτοποριακό έργο της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, τρεις φορές βραβευμένο, που αποτελεί μοναδικό έργο υποδομής για το άνοιγμα και την προβολή του ενάλιου πλούτου στο ευρύ κοινό, καθώς και για την προσέλκυση και ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.
Επέλεξαν να εξερευνήσουν τον “κοιμώμενο γίγαντα” της Θεσσαλίας, το πρώτο Υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, που αποτελεί τον “Παρθενώνα των ναυαγίων” στο ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου και στο Δ. Παγασητικό και να αναδείξουν την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά. Μέσα από βίντεο, οι μαθητές γνώρισαν και κατανόησαν όρους που έως τώρα δεν ήξεραν, όπως πολιτική συνοχής, open data, ΕΣΠΑ. Στόχος της έρευνάς τους ήταν είναι να ανακαλύψουν και να αναμεταδώσουν τις θετικές συνέπειες του έργου τόσο στο περιβάλλον όσο και στον πολιτισμό και τουρισμό, το σημαντικό θετικό αντίκτυπο που έχει τόσο στον τόπο όσο και στους κατοίκους του.

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Ευξεινούπολης, Μαρία Σταυραντώνη μας δήλωσε: «Η ενέργεια At the School of Open Cohesion (ASOC) είναι μια πιλοτική ενέργεια επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, που απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλείο το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που το απαρτίζουν.  Στόχος αυτής της δράσης είναι  οι μαθητές  ως μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να  γνωρίσουν καλύτερα την πολιτική συνοχή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από το ΕΣΠΑ, καθώς και να αντιληφθούν  τον αντίκτυπο και τα οφέλη της. Η  οικονομική και κοινωνική συνοχή –όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 (Συνθήκη της ΕΕ)– «αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών». Μέσω της Πολιτικής Συνοχής υλοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ. Στοχεύει σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στην Επικοινωνία και Πληροφόρηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε,  οι μαθητές μας επέλεξαν και παρακολουθήσαν ένα έργο που υλοποιείται στην περιοχή τους, τη «Δημιουργία  Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και τον Δυτικό Παγασητικό.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής ASOC ερευνήσαμε, καταγράψαμε και παρουσιάσαμε τις ενέργειές μας προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις 4 αναφορές  που μας ανατέθηκαν. Η συμμετοχή των παιδιών σε μια δράση όπως το “ASOC” είναι πολύ σημαντική ώστε ως μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να  γνωρίσουν καλύτερα την πολιτική συνοχή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από το ΕΣΠΑ, να αντιληφθούν  τον αντίκτυπο και τα οφέλη της και αργότερα ως ενεργοί πολίτες  οι ίδιοι  να αξιοποιήσουν σωστά  τα κονδύλια της Ευρώπης.

Το  πρόγραμμα  ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό από την αρχή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, το αγκαλιάσαμε όμως  με αγάπη  και πολύ ενθουσιασμό και το ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Οι  μαθητές  εργάστηκαν με μέθοδο, έμαθαν να ψάχνουν,  να αντιλαμβάνονται, να αξιολογούν, να παρουσιάζουν, να συνεργάζονται. Γνώρισαν τον τόπο τους, πραγματοποίησαν ένα μαγικό ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο σε όλους!».

Ευχαρίστησε επίσης για την πολύτιμη βοήθειά τους και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της δράσης μας:  Τους εμπνευστές της δράσης, υπεύθυνους της ομάδας Asoc  Ιταλίας, την υπεύθυνη της ομάδας  Asoc  Ελλάδος στο Υπ. Ανάπτυξης,  κ. Τσέλιου Χριστίνα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κων/νο, τους Υπ. της Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας κ. Γαλάνη Β., κ. Μίχο Κ., και κ. Βαλλούς Δ., την Αντιπερειφερειάρχη Μαγνησίας κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα, τον Περιφερειακό Δ/ντή  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας κ. Δοδοντσάκη Γεώργιο, τη  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, τον Δήμαρχο Αλμυρού κ. Χατζηκυριάκο Ευάγγελο, τον Δήμαρχο Αλοννήσου κ. Βαφίνη Πέτρο, τον Πρόεδρο της Αμαλιάπολης κ. Ξάνθη και τον κ. Κοντούρη Ε.

Η τελετή βράβευσης

Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Φρουρίου στη Λάρισα,  πριν λίγες ημέρες, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας σημαντικά δείγματα  της εργασίας τους. Βραβεύτηκαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.  Κώστα Αγοραστό και από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Δοδοντσάκη.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός συνεχάρη όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και εργάστηκαν με κέφι και όρεξη στην αναζήτηση της γνώσης, τονίζοντας ότι «Η γνώση που κατακτήσατε είναι δύναμη. Είναι το κλειδί της επιτυχίας του αύριο, το κλειδί της επιτυχίας στη ζωή σας. Η γνώση είναι το μόνο αγαθό που σας ανήκει αποκλειστικά και κανείς δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει. Κανείς δεν μπορεί, κανείς δεν δικαιούται να σταματήσει την πορεία σας προς τη γνώση. Είστε το οξυγόνο της ζωής, φορείς νέων ιδεών και οι πολίτες του αύριο, που θα κληθείτε με αυτοπεποίθηση να  χτίσετε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική  Ευρώπη». Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες βραβεύτηκαν  από τον Περιφερειάρχη κ.  Κώστα Αγοραστό με δίπλωμα διάκρισης και ένα προσωπικό τάμπλετ.

Την  ομάδα “Underwater  Explorers” αποτελούν οι μαθητές/τριες: Αμβράζη Αλεξάνδρα-Άννα, Αργύρη Ευαγγελία, Γιαννούχος Χρήστος, Γκουράρος Ανάργυρος, Ζαβού Αναστασία, Κυρίτση Αναστασία-Μαρία, Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Καραλίδου Μαρία,  Καρπέτης Χρήστος, Κεπεσίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Παρασκευή, Μεσίτσας Δημήτριος, Ξηρομερήσιος Βασίλειος, Τσανή Πηνελόπη, Τσιανή Βασιλική, Χατζηβασιλειάδη Μαρία, Χατζηιερεμία Ευδοκιά, Χρόνη Παρασκευή.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Σιαμέτη Αθανασία – Σταυραντώνη Μαρία.Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.