Δημ. Νασίκας: «Νέο έργο 3 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου»


Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, και της αναδόχου «Ολύμπιος Ανώνυμη Εισαγωγική και Εμπορική», η σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 €.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον δήμο μας. Με την τηλεμετρία θα υπάρχει δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε και να εντοπίζουμε προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και στις γεωτρήσεις, αλλά επίσης σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, εξοικονομώντας πόρους και ελέγχοντας άμεσα τις διαρροές στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος μέσω σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος. Το έργο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινότητα των δημοτών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.»

Το σύστημα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας ειδοποιεί κατάλληλα ώστε να προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες.

Περιλαμβάνονται πέντε δεξαμενές, δεκατέσσερα αντλιοστάσια και δύο αντλιοστάσια /δεξαμενές τα οποία θα ελέγχονται από επτά Κεντρικούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, καθώς και δεκατέσσερις Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης/Ροής (ΤΣΕΠΡ).

Οι Κεντρικοί Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου δέχονται εντολές από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και θα μεταβιβάζουν στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου  προκαθορισμένες πληροφορίες.

Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο διοίκησης / διαχείρισης του δικτύου, ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο. Θα υπάρχει λογισμικό πρόγραμμα που θα παρέχει στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες αναφορές προκειμένου να έχουν μια εικόνα και να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που επιτελούνται.

Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν δεδομένα στον κεντρικό σταθμό από όπου θα ανακτώνται από το πρόγραμμα σύμφωνα με το προγραμματισμό τους, τα οποία θα παρουσιάζουν δεδομένα σε οθόνες γραφικών σχεδιασμένες κατάλληλα για την εφαρμογή.

Τέλος, θα υπάρχει και ένας φορητός σταθμός ελέγχου. Πρόκειται για έναν φορητό υπολογιστή ο οποίος θα διαθέτει και ενσωματωμένο modem απ΄ όπου θα παρέχεται η δυνατότητα του συνολικού ελέγχου και τηλεχειρισμού όλου του συστήματος.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.