Σχέδια βελτίωσης - ανάγκη παράτασης

Ανακοίνωση του νέου εκκαθαριστή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κ. Α. Χαδούλη
“Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλμυρού Νομού Μαγνησίας”

( “Ε.Σ.ΑΛΜ.” )

     (υπό εκκαθάριση)     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε παράταση του χρόνου εκκαθάρισης της περιουσίας της για μία τριετία ακόμη και σε ορισμό νέου εκκαθαριστή κατά τον χρόνο της παράτασης της διαδικασίας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, προχώρησε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλμυρού (υπό εκκαθάριση).

Αναλυτικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της, της 16ης Οκτωβρίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλμυρού, μετά από αναβολή της, που αποφασίσθηκε κατά την αρχική συνεδρίασή της, την 09/10/2020, αποφασίστηκαν:

α) η παράταση του χρόνου εκκαθάρισης για μία τριετία ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,

β) ο ορισμός του κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, Οικονομολόγου – Λογιστή, ως νέου εκκαθαριστή κατά τον χρόνο της παράτασης της διαδικασίας της εκκαθάρισης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας του κ. Σάββα Τσόγκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η συγκεκριμένη παράταση και ο ορισμός του νέου Εκκαθαριστή θα ισχύσουν με την έκδοση οριστικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο Αλμυρού,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω δικαστικής απόφασης, με Προσωρινή Διαταγή, της 18/12/2020, της Ειρηνοδίκη Βόλου, κας Αλεξάνδρας Κατσούλα, μέχρι και την έκδοση της οριστικής απόφασης χρέη προσωρινού εκκαθαριστή θα εκτελεί ο ήδη ορισθείς από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων, κ. Αργύριος Γ. Χαδούλης.

Αλμυρός, 04/01/2020

Αργύριος Γ. Χαδούλης

Εκκαθαριστής

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.