Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι για το 2021 - Λαός Του Αλμυρού

Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι για το 2021Έκδοση 9-1-2020

Την τελευταία ημέρα του προηγούμενου, πλέον, έτους, ο Δήμαρχος Αλμυρού κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος όρισε τους Αντιδημάρχους με θητεία 1/1/2021 μέχρι 31/12/2022. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, επισημοποιήθηκε η ανάληψη καθηκόντων από τον Λεωνίδα Βούλγαρη στη θέση του εκλιπόντος Γιώργου Παπαϊωάννου.

Έτσι, η κα Αρετή Μπέη παραμένει Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Διοικητικών Θεμάτων, Καταστηματαρχών, επιχειρήσεων και εμπορίου. Ο κος Βασίλειος Αργυρόπουλος είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης-αποχέτευσης), έχοντας επίσης την εποπτεία κι ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Ο κ. Λεωνίδας Βούλγαρης έχει αναλάβει καθήκοντα Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Περιβάλλοντος, με εποπτεία κι ευθύνη για τη συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Σούρπης και Πτελεού παραμένει ο κος Γεώργιος Γουργιώτης.

Στη σχετική απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται επίσης τα εξής: 1) τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βούλγαρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Γουργιώτης κι αντιστρόφως, 2) όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μπέη που τον αναπληρώνει (κι όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, από τον κ. Αργυρόπουλο).

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.