Νέα έργα ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 - Λαός Του Αλμυρού

Νέα έργα ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021Αναλυτικά τα έργα που συνεχίζονται και τα καινούρια έργα της Δημοτικής Αρχής Αλμυρού

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων για το 2021 όπως προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σήμερα Δευτέρα 11-1-2021, στην συνεδρίαση με τηλε-διάσκεψη. Πρόκειται για έργα που έχουν ξεκινήσει, συνεχιζόμενα από προηγούμενα χρόνια και καινούρια. Δίπλα σε κάθε αναφορά έργου, το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό για την υλοποίησή του.

Συνεχιζόμενα έργα 2017

-Εκπόνηση πράξης αναλογισμού (Κουλουριώτικα, Κύπρου, Πλαταιών): 1.845 ευρώ

-Πολεοδομική μελέτη Δ.Δ. Κωφών: 7.417,90
-Πολεοδομική μελέτη Δ.Δ. Κοκκωτών: 6.217,55
-Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης & έργα μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού: 1.076.132,15
-Υποέργο Αρχαιολογίας της πράξης “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης”: 7.301,64
-Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης: 160.765,16

Συνεχιζόμενα έργα 2018
-Αγορά οικοπέδου στο Αχίλλειο για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. Αχιλλείου: 18.000
-Εκπόνηση μελέτης του έργου “Κατασκευή γέφυρας στην οδό σύνδεσης Ευξεινούπολη-Ζερέλια”: 13.711,43
-Αγροτική οδοποιία Δ. Αλμυρού 2018: 161.782,83
-Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού: 654.468,37
-Έργα πυροπροστασίας Δ. Αλμυρού 2018: 11.167,66
-Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς: 235.427,09

Συνεχιζόμενα έργα 2019

-Διανοίξεις οδών επεκτάσεων Αλμυρού και Ευξεινούπολης: 20.000

-Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού “Πλατάνια Ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος” της Δ.Κ. Αλμυρού: 534.975,89

-Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών Ζερέλια: 70.300

-Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Αλμυρού 2018: 220.000

-Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους: 1.200.000

-Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Αλμυρού: 737.000

-Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού: 1.200.000

-Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού: 1.486.334

-Ανάπλαση Δημοτικής Έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα πλησίον Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου: 275.500

-Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης: 325.500

-Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού: 58.862,80

-Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αλμυρού: 239.628

Συνεχιζόμενα έργα 2020

-Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μεταφοράς νερού από γεώτρηση Χορταριά προς Κουρί: 649.325,36

-Έργα πυροπροστασίας Δ. Αλμυρού 2020: 116.547,19

-Αποκατάσταση διαβάσεων Ξηριά  από θεομηνία «Ιανός»: 331.920

-Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Αλμυρού 2020: 30.448,49

-Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού: 470.000

-Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένων Δήμου  Αλμυρού: 233.677,25

-Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμυρού μέσω της υπόγειας αποθήκευσης και αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων: 218.614

-Προμήθεια απορριμματοφόρου: 150.000

-Προμήθεια απορριμματοφόρου: 150.000

-Προμήθεια κάδων αποκομιδής: 78.700

-Προμήθεια καλαθοφόρου μηχανήματος: 75.000

-Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα-πολυμηχάνημα : 125.000

-Προμήθεια μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στη ΔΕ Αλμυρού: 334.366

-Προμήθεια μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στις ΔΕ Ανάβρας, Σούρπης, Πτελεού: 184.388

Νέα Έργα 2021

-Έργα πυροπροστασίας Δ. Αλμυρού 2021: 80.082,12

-Τοιχείο Γαύριανης: 50.000

-Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Αλμυρού 2021: 84.451,51

-Ράμπες σχολείων: 78.740

-Ανέγερση του 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού: 1.001.745

-Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους ΔΕ Αλμυρού: 129.749,25

-Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους λοιπών ΔΕ: 120.000

-Αγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Ευξεινούπολης: 10.000

-Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού: 498.022,75

-Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού: 52.204

-iAlmyros-ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής κινητών συσκευών για την προβολή των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών τουριστικών πόρων της περιοχής του Δήμου Αλμυρού: 68.138

Για τα νέα έργα του 2021

Σύνοψη ανά χρηματοδότηση

ΣΑΤΑ ΠΕ: 60.000

ΣΑΤΑ 2021: 249.749,25

ΣΑΤΑ ΠΥΡ. ΠΕ: 17.082,12

ΣΑΤΑ ΠΥΡ. 2020: 63.000

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ΠΕ: 27.001,51

ΣΑΤΑ ΣΧ 2020: 57.450

ΤΟΜΕΑΚΑ: 1.620.109,75

ΤΑΚΤΙΚΑ 2020: –

ΤΑΚΤΙΚΑ 2021: –

ΣΑΤΑ 2021: –

Άθροισμα: 2.094.392,63

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.