Ανακοίνωση Αντιδ. Καθαριότητας για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα τις υπ’ αριθ. 331/2015 και 51/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  Αλμυρού και την υπ’ αριθ. 631/36420/4-3-2016 απόφαση νομιμοποίησης αυτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Αλμυρού ο οποίος στο άρθρο 9 περί ανακομιδής οστών αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Υποχρεωτικά μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ταφή, τα οστά των νεκρών ανακομίζονται με ευθύνη των συγγενών των νεκρών. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι η σορός δεν έχει αποσυντεθεί πλήρως, παραμένει στο τάφο για δώδεκα (12) ή εικοσιτέσσερις (24) μήνες ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποσύνθεση.
  2. Εάν οι συγγενείς των νεκρών δεν επιδείξουν το ενδιαφέρον τους για την εκταφή ή την παράταση του χρόνου ταφής τότε γίνεται υποχρεωτικά εκταφή του νεκρού και τα οστά τοποθετούνται σε χωνευτήρι. Πριν από την διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών.

Δυνάμει των ανωτέρω το Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Αλμυρού καλεί τους συγγενείς των ενταφιασμένων σε όλα τα κοιμητήρια  του Δήμου Αλμυρού, μέχρι και το έτος 2015, να προσέλθουν εντός τριάντα (30) ημερών στο Δημαρχείο Αλμυρού, (Τμήμα Εσόδων) να υποβάλλουν αίτηση εκταφής του ενταφιασμένου συγγενή τους και να ρυθμίσουν τις τυχόν χρεώσεις των σχετικών τελών. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας και λόγω της πιεστικής έλλειψης θέσεων ταφής, και εφόσον δεν έχει ζητηθεί η ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων συγγενών η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.

Ο Δήμος Αλμυρού ευχαριστεί προκαταβολικά για την κατανόηση και την συνεργασία, ώστε να βρεθεί λύση για ένα μείζον πρόβλημα που αφορά όλους τους κατοίκους.    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ      

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.