Ερώτηση Κ. Παπανάτσιου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας και την πορεία των έργων που προβλέπονται από το Σ.Δ.Κ.Π.
«Επείγει η επίσπευση των μέτρων και των δράσεων για την  αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας»

Ερώτηση κατέθεσαν η Βουλευτής Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κ. Κ. Παπανάτσιου και ο Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Παπαδόπουλος Αθανάσιος σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας και τη πορεία των έργων που προβλέπονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π) της Θεσσαλίας.

Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές αναφέρουν ότι οι τεράστιες πλημμυρικές καταστροφές που υπήρξαν στη Θεσσαλία στη διάρκεια του τυφώνα «Ιανός» και η συστηματική εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων όταν οποιαδήποτε κακοκαιρία πλήττει τη Θεσσαλία καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για συντονισμό των ενεργειών απ΄όλους τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) που είναι εγκεκριμένο από το 2018 για τη Θεσσαλία, είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς .

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι σε προηγούμενη ερώτηση της κ. Παπανάτσιου σχετικά με την ωριμότητα και την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων που προβλέπονται από το Σ.Δ.Κ.Π. έλαβε απάντηση από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην οποία αναφέρεται ότι στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης του ΣΔΚΠ  και του Προγράμματος Μέτρων έχει προβλεφθεί το μέτρο «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος  Μέτρων του ΣΔΚΠ EL08_61_01» «το οποίο αφορά την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τη συλλογή και παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και στη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό. Το εν λόγω μέτρο με εκτιμώμενο κόστος 600.000 Ευρώ δεν έχει ακόμα  προκηρυχθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης» !

Επειδή η ανάγκη να θωρακιστεί η Θεσσαλία από τις πλημμύρες είναι  επείγουσα όσο ποτέ άλλοτε και επειδή ήδη υπάρχει από το 2018 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων από Πλημμύρα το οποίο όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που οι συνθήκες το απαιτούν, οι Βουλευτές θέτουν τα παρακάτω ερωτήματα στους αρμόδιους υπουργούς:

  1.  Θα προχωρήσει στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την περιοχή της Θεσσαλίας; 
  2. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται αναλυτικά τα μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από Πλημμύρες του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Θεσσαλίας, αλλά και τα εργαλεία/συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, πότε ξεκίνησε ή πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση κάθε μέτρου, τι έργα περιλαμβάνει το κάθε μέτρο και πότε αυτά θα ολοκληρωθούν;
  3. Έχει εξειδικεύσει η αρμόδια πλέον (μετά την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη) Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων τους τρόπους παρακολούθησης της εξέλιξης των ΣΔΚΠ  και του Προγράμματος Μέτρων, καθώς επίσης και διαδικασίες και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό; Αν ναι ποια είναι αυτά;
  4. Θα προχωρήσει στην άμεση χρηματοδότηση  της ανάπτυξης  βάσης δεδομένων (μέτρο EL08_61_01)  που θα βοηθήσει στο συντονισμό των  δράσεων  και των έργων που  προβλέπονται από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και που έωςτώρα δεν έχει υλοποιηθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης 600.000 ευρώ;!

Η Ερώτηση συνυπογράφεται από όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ της Θεσσαλίας.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.