Προχωρά το χρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΚΤ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Αλμυρού


Γ. Καπράνας: οι ευρωπαϊκοί πόροι έχουν θετικότατο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, του ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού, θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για ένα ελκυστικό «πράσινο» σχολείο

 Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμυρού αποδέχθηκε με απόφασή της την επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Αλμυρού. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», με συνολικό κόστος της πράξης του ποσού των 1.700.000 ευρώ. Το ΠΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και την Πολιτική Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΕΠΑΛ Αλμυρού κατασκευάστηκε το 1991 σε οικόπεδο 10.922 τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται σε μια σχετικά αδόμητη περιοχή στα όρια του αστικού ιστού του Αλμυρού. Στην αρχική άδεια προβλέπονταν τρία κτήρια, εν τέλει όμως κατασκευάστηκαν δύο τα οποία στεγάζουν το 1ο ΠΕΑΛ Αλμυρού και του 1ο ΣΕΚ Αλμυρού. Αποτελούνται από ισόγειο και έναν όροφο, έναν υπόγειο όροφο μικρότερης επιφάνειας από την ανωδομή. Το ένα κτίριο (Γ) αποτελείται από έναν επιπλέον όροφο. Ο χώρος του υπογείου περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο και διάφορους αποθηκευτικούς χώρους. Οι κατακόρυφες εξωτερικές του επιφάνειες έχουν κάποια εμφανή σκυροδέματα βαμμένα (κυκλικές κολώνες) αλλά σε μεγάλο ποσοστό είναι επιχρισμένες και βαμμένες με βαφές ανοιχτού χρώματος. Για το συγκεκριμένο κτίριο υπήρχε μελέτη θερμομόνωσης, η οποία όμως δεν βρέθηκε στα αρχεία της πολεοδομίας.

Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια και από την επί τόπου έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος, εμφανή και μη, δεν έχουν μονωθεί ενώ αντιθέτως έχουν μονωθεί οι τοιχοποιίες. Το δώμα έχει μονωθεί προφανώς, αλλά η τελική επιφάνειά του είναι ασφαλτόπανο, ενώ σύμφωνα με την μελέτη, θα τοποθετούνταν μαλτεζόπλακες πάνω απ’ αυτό. Για τις πλάκες επί εδάφους καθώς και για τα τοιχεία εντός εδάφους, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν θερμομονωθεί εξωτερικά. Το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου κατασκευάστηκε προ δεκαετίας περίπου χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας. Για το λόγο αυτό τακτοποιήθηκε με το Ν.4178/2013 περί αυθαιρέτων με την Α/Α 3235101 Δήλωση Υπαγωγής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού ούτως ώστε να είναι νόμιμο οικοδομικά. Το κλειστό γυμναστήριο καταλαμβάνει χώρο 594,65 τ.μ. και καλύπτει πλήρως και αποκλειστικά τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού.

Το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Αλμυρού επιλέχθηκε για αυτό το σημαντικό έργο διότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτήριο που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσής του. Τις εγκαταστάσεις τις χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός μαθητών για πολλές ώρες, σχεδόν όλη την ημέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 22:30 το βράδυ και η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και φωτισμό είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με άλλα σχολικά κτήρια.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, δηλαδή τη μορφολογία του σχολικού συγκροτήματος, τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις ανάγκες των μαθητών-καθηγητών, έγιναν προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού συγκροτήματος ώστε να ανέβει στην κατηγορία Β’ αναφορικά με την ενεργειακή κατάταξη.

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται να γίνουν στα κτήρια του ΕΠΑΛ

  • 1) Αντικατάσταση των κουφωμάτων και των θυρών του κτηρίου με ενεργειακά κουφώματα. Θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα κουφώματα στο σύνολο του σχολικού συγκροτήματος (κτήρια Β και Γ και κλειστό γυμναστήριο) και θα αντικατασταθούν με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών. Από την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου καθορίστηκαν οι συντελεστές U των πλαισίων, των υαλοστασίων και ο συνολικός Uw κάθε ανοίγματος. Θα διατηρηθεί το μέγεθος των ανοιγμάτων.
  • 2) Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων Β και Γ του 1ου ΕΠΑΛ. Η εξωτερική θερμομόνωση με πλάκες από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 50mm με λ=0,036W/mK λ ή βέλτιστο θα εφαρμοστεί σε όλο το ύψος του κτιρίου Β και Γ στη βόρεια και στη βορειοδυτική πλευρά και σε όλες τις πλευρές του κλειστού γυμναστηρίου. Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους θα γίνει αρχικά έλεγχος της κατάστασης των επιχρισμάτων και τοπική επισκευή τους όπου απαιτείται. Κατόπιν, θα εφαρμοστεί το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που έχει επιλεγεί για την κάθε όψη και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε το σύστημα θερμομόνωσης να έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις.
  • 3) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες Led. Θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά σώματα με νέα, εφοδιασμένα με ειδικούς λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led. H αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί λόγω των απαιτήσεων συμβατότητας λειτουργίας με τα αισθητήρια φωτεινότητας και παρουσίας, καθώς και λόγω της παλαιότητας και φθοράς των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και της έλλειψης δυνατότητας εφαρμογής των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led.
  • 4) Αντικατάσταση εξοπλισμού του δικτύου θέρμανσης και μόνωση των σωληνώσεων του δικτύου θέρμανσης. Τα δύο κτήρια του σχολικού συγκροτήματος εξυπηρετούνται από δύο λέβητες που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο του υπογείου. Στο λεβητοστάσιο υπάρχουν 2 λέβητες πετρελαίου (ο ένας 372kW με 80,3% απόδοση και δύο κυκλοφορητές και ο άλλος 233 kW με 87% απόδοση και έναν κυκλοφορητή). Ο έλεγχος γίνεται μ’ έναν κεντρικό θερμοστάτη με αποτέλεσμα να λειτουργεί η κάθε πτέρυγα και στα τρία επίπεδα (ισόγειο, 1ος, 2ος) ως μια θερμική ζώνη. Θα αντικατασταθούν οι λέβητες με νέους λέβητες αερίου αυξημένου βαθμού απόδοσης, ενώ θα αντικατασταθούν και οι κυκλοφορητές με νέους, αντίστοιχων χαρακτηριστικών μεγεθών, υψηλής ενεργειακής απόδοσης με δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικά συστήματα ενεργειακής διαχείρισης. Σε κάθε θερμαντικό σώμα θα αντικατασταθούν οι ρυθμιστικοί διακόπτες παλαιού τύπου με νέες θερμοστατικές κεφαλές και αντίστοιχες βαλβίδες. Σε κάθε αίθουσα θα τοποθετηθεί ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου, ενεργειακού τύπου με δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων και προγραμματισμού, ο οποίος θα επενεργεί στις θερμοστατικές βαλβίδες των σωμάτων της αίθουσας, με αποτέλεσμα την ανεξάρτητη διαχείριση και έλεγχο της θερμοκρασίας αυτής σύμφωνα με τις ενεργειακές της ανάγκες.
  • 5) Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για τη θέρμανση και το φωτισμό. Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος έξυπνου φωτισμού με χρήση αισθητήρων φωτεινότητας και παρουσίας σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία καθηγητών, τα εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Οι αισθητήρες θα είναι τοποθετημένοι ανά αίθουσα και θα μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τον φωτισμό της ανάλογα με την παρουσία ατόμων σε αυτή. Επιπλέον λόγω της μεταβαλλόμενης φωτεινότητας των αιθουσών από τον φυσικό φωτισμό, θα έχουν την δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στη στάθμη της επιθυμητής φωτεινότητας, επιτυγχάνοντας τελικά βέλτιστες συνθήκες οικονομίας και άνεσης. Το σύστημα θα είναι σε θέση να διενεργεί εκτεταμένες λειτουργίες, ελέγχου, και βελτιστοποίησης των λειτουργιών των εγκαταστάσεων, θα βασίζεται σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας και θα είναι επεκτάσιμο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ενεργειακής διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας κρίσιμων μεγεθών, καταναλώσεων ενέργειας και διαβίβασης εντολών και παραμέτρων λειτουργίας. Στους διαδρόμους των αιθουσών, στα κλιμακοστάσια και στις τουαλέτες θα εγκατασταθούν αισθητήρες κίνησης-παρουσίας για τον έλεγχο του φωτισμού
  • 6) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο δώμα του κτηρίου Β και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο δώμα του κτηρίου, η πλάκα που βρίσκεται πάνω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εμβαδού 303,00μ2, είναι υπερυψωμένη κατά 90 εκ. από το υπόλοιπο δώμα, δεν είναι προσπελάσιμη και έχει χαμηλό περιμετρικό στηθαίο. Λόγω της θέσης της και του γεγονότος ότι ο ήλιος χτυπάει το σημείο αυτό χωρίς εμπόδια, επιλέχθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων. Σύμφωνα με τη στατική μελέτη, υπάρχουν περιθώρια για προσθήκη φορτίων στις πλάκες. Η πρόταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση 63 πανέλων, συνολικής επιφάνειας 104μ2, διαταγμένα σε 9 παράλληλες σειρές. Η δυναμικότητα συστήματος είναι 15,75 kW.

Δήλωση του Διευθυντής του ΕΠΑΛ, Γ. Καπράνα για τα προγράμματα Πολιτικής Συνοχής Επικοινωνήσαμε με τον Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού κο Γεώργιο Καπράνα και ζητήσαμε την άποψή του σχετικά με την επικείμενη ενεργειακή αναβάθμιση και τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής προς όφελος της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά, ο κ. Καπράνας μας είπε: «Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού. Μιλάμε για ένα κτίριο που συμπληρώνει τρεις δεκαετίες από την κατασκευή του, με καθημερινή πολύωρη χρήση από καθηγητές και μαθητές. θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επικείμενη ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Αφενός μεν διότι θα χρησιμοποιηθούν υλικά και τεχνολογία που δεν υπήρχαν όταν κατασκευάστηκε το σχολείο, αφετέρου δε η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη στέγη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, θα μας βοηθήσει ώστε να συμβάλουμε στην παραγωγή ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη.

Με τη χρήση νέων υλικών, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον, πιο αποτελεσματικών και πιο οικονομικών, θα καταστεί εφικτή η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του μεγάλου αυτού κτιρίου, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στη σχετική μελέτη του ΠΕΠ Θεσσαλίας, το κτηριακό συγκρότημα του ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού από ενεργοβόρο θα μετατραπεί σε πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι έχουν θετικότατο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, του ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού, θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για ένα ελκυστικό «πράσινο» σχολείο.

Επίσης, η συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση κ Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοήθησε αποδεδειγμένα στην εξωστρέφεια, την ανταλλαγή γνώσεων και την απόκτηση εξοπλισμού για το σχολείο μας. Για δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές  συμμετείχαμε στο εν λόγω πρόγραμμα και στο τρέχον σχολικό έτος το σχολείο μας δίνει ξανά το «παρών».

Με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό οργανισμό Νόησις, εκπονήσαμε σχέδια δράσης με θέματα:  α) «Σχεδιάζοντας το αειφόρο μέλλον στο ΕΠΑΛ Αλμυρού» και β) «Αειφορία και Διατροφή» από τα οποία αποκομίστηκαν ιδιαίτερα πολύτιμες γνώσεις κι εμπειρίες, τόσο για το  εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου όσο κυρίως για τους  μαθητές μας. Πιστεύω ότι ο πλούτος των γνώσεων που προσφέρουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τους μαθητές όσον αφορά στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Συνδυάζονται δε αρμονικά με τις δράσεις που εκπονούνται κατά κόρον στο σχολείο μας ενισχύοντας στο έπακρο την περιβαλλοντική συνείδηση όλων των συμμετεχόντων με διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Ενδεικτικά αναφέρω δράσεις μέσω του μαθήματος ΖΔΔ με το πρόγραμμα «Όχι Άλλο» που είχε θέμα την ανεξέλεγκτη μόλυνση της περιοχής μας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη από πλαστικό, για το οποίο οι μαθητές και πολίτες του Αλμυρού απάντησαν on line σε ερωτηματολόγιο και επίσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του Αλμυρού με τηλεοπτική κάλυψη, καθώς και δράσεις με περιβαλλοντικά και προγράμματα project».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.