Νέοι αγρότες – Ποσό ενίσχυσης έως 40.000 ευρώ


O υποψήφιος νέος αγρότης θα πρέπει να:

– μην έχει υπερβεί το 41ο έτος ηλικίας

– είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής εφαρμογής του μέτρου

– εγκαθίσταται πρώτη φορά το τελευταίο 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

– υποβάλει ΟΣΔΕ το 2021

– εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης στον αγροτικό τομέα

– μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

– μην έχει εξωγεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή αν έχει να τη διακόψει εφόσον εγκριθεί

– μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων αγροτών

– να μην υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2021 ο σύζυγος ή εάν έχει υποβάλει το 2019 και 2018 η τυπική απόδοση να μην ξεπερνά τις 12.000 €

– να μην είναι σπουδαστής ή φοιτητής που δεν έχει ολοκληρώσει το προβλεπόμενα έτη σπουδών για κάθε σχολή

– έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη ως τυπική απόδοση 12.000 €

Έχουν ανακοινωθεί τα κριτήρια βαθμολογίας τα οποία είναι σε διαβούλευση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και την υποβολή του φακέλου απευθυνθείτε στο μελετητικό μας γραφείο.

Ελένη Βαζούρα

Γεωπόνος M.Sc.

Ιάσονος 4 Αλμυρός

2422025960 elevazoura@gmail.com

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.