ΔΕΥΑΑΛ και Δήμος Αλμυρού προχωρούν σε έργο ευφυών συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας προϋπολογισμού 3.674.988 ευρώ
Σε Προγραμματική Σύμβαση, προχωρούν ο Δήμος Αλμυρού και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμυρού, για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.674.988 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Αποδοχή όρων συμμετοχής γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η ολοκληρωμένη εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, νέων αναλυτών ενέργειας, λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε συγκεκριμένους υφιστάμενους ΤΣΕ (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια) ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ Αλμυρού.

Παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση των ΤΣΕ αυτών, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις –αναβαθμίσεις σε πενήντα πέντε (50) σημεία ύδρευσης και στην εγκατάσταση Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Επιπλέον, ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software) με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η προμήθεια περιλαμβάνει επιπλέον δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας τριών (6) μηνών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης. Για κάθε δεξαμενή θα λαμβάνονται υπόψη, από το λογισμικό, η χωρητικότητά της και το αρχικό επίπεδο νερού σε αυτή. Επίσης, πρέπει να εντοπίζονται αυτόματα η ωριαία κατανάλωση (ζήτηση νερού) για ημερομηνία αναφοράς που επιλέγει ο χρήστης, καθώς επίσης και πιθανές τιμές που πρέπει να προστεθούν στη ζήτηση νερού ή να πολλαπλασιαστούν με αυτή, κατ’ απαίτηση του χρήστη στο πλαίσιο εναλλακτικών δοκιμών. Επιπλέον θα λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική παροχή της αντλίας ή των αντλιών.

Το λογισμικό θα βασίζεται στα στοιχεία ζήτησης νερού και της παραγωγής των αντλιών ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος. Ακόμα θα δίνει δυνατότητα καταχώρησης των παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού (πχ δεξαμενών, αντλιών) σε συνδυασμό με δυνατότητα ανάγνωσης στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης από το SCADA. Το λογισμικό θα διεξάγει αυτοματοποιημένη πρόταση για τη λειτουργία, η οποία θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζήτηση νερού.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.