Τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σημαντικά έργα με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Η χρηματοδότηση από τους πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεταμορφώσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της, την πολιτιστική-τουριστική της προβολή, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη. Σήμερα θεωρήσαμε σκόπιμο να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.