Ανάβρα: Με επενδυτικό δάνειο προχωρούν οι διεργασίες για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσηςΠροχωρούν οι διεργασίες για την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού αγωγών αμιαντοτσιμέντου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΛ αποδέχθηκε τους όρους του επενδυτικού δανείου όπως αυτοί αναφέρονται στο υπ’ αρ. 9604/1-2-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του και έδωσε εντολή  η  απόφαση  αυτή  να  διαβιβασθεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Μαγνησίας για τον έλεγχο όπως προβλέπεται.

Ο τρόπος χρηματοδότησης  είναι κατά 75%από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή ύψους 2.250.000 ευρώ και  κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, δηλαδή 750.000 ευρώ.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.