Ενεργειακή αναβάθμιση και νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο «Αχιλλοπούλειο» με χρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής


Δράσεις κι έργα προϋπολογισμού 1,956,720 ευρώ πραγματοποιούνται στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, μεταξύ των οποίων και των νοσοκομείων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο» χαρακτηρίζεται πολύ σημαντική για την πράσινη ανάπτυξη στην περιοχή μας, καθώς μιλάμε για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτήριο μεγάλου εμβαδού με πολλαπλές χρήσεις, ιδιαίτερα ενεργοβόρο.

Από το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκέμβριο του 2020, είχαν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ περίπου και είχαν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 177 εκατ. ευρώ περίπου.

Συνολικά αναβαθμίζονται ενεργειακά στη χώρα μας 58 νοσοκομεία σ’ όλη τη χώρα, ανάμεσα στα οποία κι αρκετά στρατιωτικά. Αυτό αναφορικά με την πρώτη πρόσκληση που ήταν για νοσοκομεία άνω των 400 κλινών.

Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας τις επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους: επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

Οι παρεμβάσεις στο Αχιλλοπούλειο

Στο Αχιλλοπούλειο, τα έργα που περιλαμβάνονται στη δράση είναι τα ακόλουθα:
-Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα σχεδιασμού-προγραμματισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με προϋπολογισμό 24.800 €

– Διενέργεια ΕΧ ΑΝΤΕ ενεργειακής Επιθεώρησης με προϋπολογισμό 24.800 €

-Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) στο Γενικό Νοσοκομείου Βόλου 74.400 €

-Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση-Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα (ΣΗΘΥΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου», με προϋπολογισμό 74.400 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-Προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου 186.000 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Γ.Ν. Βόλου 570.400 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα χυτοσίδηρου με καυστήρα καύσης φυσικού αερίου θερμαντικής ισχύος έως 1.200.000Kcal/h, με προϋπολογισμό 223.200 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών ηλεκτρονικά ελεγχόμενων συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, με προϋπολογισμό 99.200 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου ελέγχου BMS (Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης), με προϋπολογισμό 248.000 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, με προϋπολογισμό 737.800 €

-Διενέργεια EXPOST ενεργειακής επιθεώρησης του Γ.Ν. Βόλου, με προϋπολογισμό 24.800 €

-Δράσεις δημοσιότητας και ενεργοποίησης 12.400 €

-Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  προϋπολογισμού 226.920,00 €

– Προμήθεια 6 χειρουργικών προβολέων οροφής με δορυφόρο 178.560 €

-Προμήθεια διαγνωστικών οθονών-Medical Grade, 3MP – 8τεμ. & 5ΜΡ – 2τεμ. προϋπολογισμού 48.360 €

Επικοινωνήσαμε με τον κο Αναστάσιο Ανδριώτη, προϊστάμενο του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας και υπεύθυνο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ του «Αχιλλοπούλειου», ο οποίος ευγενικά δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μας σχετικά με το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου Βόλου.

-Το νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο κτήριο ιδιαίτερο ενεργοβόρο. Πώς οι διάφορες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη ανάπτυξη και την οικονομία του νοσοκομείου και της περιοχής μας;

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου στεγάζεται σε ένα κτήριο συνολικού εμβαδού 33.500τ.μ. Πρόκειται για κτήριο που ολοκληρώθηκε το 2004 και τέθηκε σε χρήση το 2007. Η αρχιτεκτονική του είναι σύγχρονη και έγινε βάσει ενός κατασκευαστικού μοντέλου κατάλληλου για τέτοιου τύπου ειδικά κτήρια. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι μονωμένες σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης κτηρίων και φέρουν επένδυση από μεταλλικό πάνελ. Τα κουφώματα είναι αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες σε καλή κατάσταση. Παρόλα αυτά μετά από 13 έτη λειτουργίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου καθώς η συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων, σύγχρονων τεχνολογιών, εξοπλισμού αλλά και επέκταση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου απαιτούν επιπλέον ενεργειακή κατανάλωση. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για προσαρμογή όλων των δράσεων σε ένα πλαίσιο όπου θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η συνδυαστική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με την οικονομική και ενεργειακή αποδοτικότητα δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Γ.Ν. Βόλου ουραγό. Με την υιοθέτηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και την ενσωμάτωση και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το Νοσοκομείο θα συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον θα ενισχύσει την οικονομία και ενεργειακή αυτάρκεια του κτιρίου προς όφελος των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής πορείας του ιδρύματος.

-Ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου αυτού στην περιοχή μας;

Η χρήση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής ζεστού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων για το Νοσοκομείο, αλλά πάνω από όλα θα  μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του. Η νέα σύγχρονη μονάδα ΣΗΘΥΑ  που θα εγκατασταθεί θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο για την παραγωγή ζεστού νερού και ταυτόχρονα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατίθεται στο ηλεκτρικό δίκτυο με το σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού, (net metering) ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στη θερμική κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και νερό χρήσης. Η αντικατάσταση βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως οι λέβητες και οι αντλίες νερού θέρμανσης-ψύξης μαζί με την αναβάθμιση του προγράμματος διαχείρισης της ενεργειακής λειτουργίας του κτιρίου (BEMS – Building Energy Management System), συμβάλλουν σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων και στην ενεργειακή εξοικονόμηση, σε μια περίοδο όπου η αποδοτικότητα αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο. Το Νοσοκομείου θεωρείται από τις μεγαλύτερες μονάδες δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας καθώς διαθέτει προσωπικό που ξεπερνά τους 900 εργαζόμενους με τις ενεργειακές απαιτήσεις να κινούνται ανάλογα. Η συνεχής προσπάθεια για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος ενός τέτοιου οργανισμού συμβάλλει σημαντικά και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή μας. Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες συνύπαρξης μιας τόσο μεγάλης μονάδας μέσα στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.

-Ποιες ανάγκες θα καλυφθούν με το νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προς όφελος των πολιτών της Μαγνησίας;

Με την αντικατάσταση των προβολέων σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες των χειρουργείων του Γ.Ν. Βόλου θα μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση αλλά πάνω από όλα θα ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες στην επεμβατική χειρουργική προς όφελος των πολιτών της Μαγνησίας αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα των δράσεων που εφαρμόζει το σύνολο του χειρουργικού τομέα στο «Αχιλλοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Τα τελευταία χρόνια μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Νοσοκομείο έχει ενσωματώσει σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές (Ψηφιακό – Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο, Ορθοπεδικός εξοπλισμός κ.α.), οι οποίες σπανίζουν ακόμη και στις ιδιωτικές δομές της περιοχής. Επίσης με την αντικατάσταση του παλαιωμένου αναλογικού Μαστογράφου, πέραν της ενεργειακής εξοικονόμησης, θα παρέχονται προς τους πολίτες της Μαγνησίας υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες και διαγνωστικές εξετάσεις. Η επίσης σημαντική αντικατάσταση των διαγνωστικών οθονών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος και των ΤΕΠ, θα αυξήσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα της απεικονιστικής διάγνωσης και σε τμήματα που μέχρι σήμερα δεν την είχαν, όπως τα εξωτερικά ιατρεία και οι κλινικές.

-Πόσο σημαντική είναι η συμβολή των πόρων της Πολιτικής Συνοχής για καλύτερες υποδομές στο Νοσοκομείο;

Τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκοί πόροι, δυστυχώς, αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό και ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας. Από το 2010 η εφαρμογή των μνημονίων έχει μειώσει δραστικά την κρατική χρηματοδότηση σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες προς τα δημόσια νοσοκομεία και τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή άντλησης εργαλείων ανάπτυξης και υποστήριξης στον τομέα της υγείας, παρέχοντας ευκαιρίες για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που θα ήταν αδύνατο αλλιώς να χρηματοδοτηθούν. Το Νοσοκομείο του Βόλου διαθέτει σύγχρονο Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο, πρόσφατα απέκτησε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με σύγχρονο Στεφανιογράφο και σύντομα μετά την αδειοδότηση θα τεθεί σε λειτουργία. Παράλληλα ανανεώθηκε τμήμα του εξοπλισμού των Χειρουργείων της ΜΕΘ, των ΤΕΠ και κλινικών του νοσοκομείου.

Είναι σημαντική η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ανάπτυξη των δομών, υπηρεσιών και δράσεων στο τομέα Υγείας για το Νοσοκομείο, ενώ τώρα με το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμισή τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιδρύματος για την επόμενη δεκαετία.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.