Ενεργειακή αναβάθμιση και νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο «Αχιλλοπούλειο» με χρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής

Δράσεις κι έργα προϋπολογισμού 1,956,720 ευρώ πραγματοποιούνται στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, μεταξύ των οποίων και των νοσοκομείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση … Συνεχίστε να διαβάζετε το  Ενεργειακή αναβάθμιση και νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο «Αχιλλοπούλειο» με χρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής.