Συνεργασία Δήμου – ενοριών για τη σίτιση απόρων οικογενειών ενόψει ΠάσχαΕνόψει των εορτών του Πάσχα, ο Δήμος Αλμυρού και οι ενορίες συνεργάστηκαν και φέτος ώστε να καταρτιστεί λίστα απόρων και να ενισχυθούν μέσα από τις δυνάμεις των δυο φορέων. Γι’ αυτό το σκοπό η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, ενέκρινε το ποσό των 5.000 ευρώ.

Η ανάρτηση του Δήμου αναφέρει: Στις ενορίες του Δήμου μας, υπάρχουν άπορες οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πλέον απαραίτητα για την σίτιση και γενικότερα της διαβίωσή τους. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος μας προτίθεται να διαθέσει ποσό (5.000,00) €, για την αγορά ειδών διατροφής, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Ο Δήμος μας είχε ενημερώσει τις ενορίες και σήμερα έχουμε κατάσταση ονομάτων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δικαιολογούν την ανάγκη βοήθειας, τα οποία θα πρέπει να επεξεργασθεί η Οικονομική μας Επιτροπή, για την τελική κατάσταση των απόρων.

Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει και καταρτίζει τελική ονομαστική κατάσταση των άπορων οικογενειών των ενοριών του Δήμου Αλμυρού, προκειμένου να τύχουν της βοήθειας σε είδη σίτισης που προσφέρει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με την κατάσταση που εξέδωσαν ενορίες του Δήμου Αλμυρού και συνηγόρησε η υπηρεσία «Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου… Η δαπάνη των (5.000,00) €, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6699.002, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων σε άπορους δημότες», του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.