Επέκταση στο χρόνο μείωσης τιμολογίου της ΔΕΥΑΑΛ μέχρι την αποκατάσταση του δικτύου


Μετά την πρώτη μείωση τιμολογίου για το τελευταίο τρίμηνο του 2020, το ΔΣ της ΔΕΥΑΑΛ προχώρησε σε μείωση 30% στο τέλος ύδρευσης του τιμολογίου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού για το 1ο τρίμηνο του 2021 και το 2ο τρίμηνο του 2021.

Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΛ κ. Δεληζήσης, είπε: Η Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 υδρευόταν από δύο γεωτρήσεις και συγκεκριμένα εδώ και τριάντα περίπου έτη από τη γεώτρηση «Μάμαλη» και ήδη από το 2008 από τη γεώτρηση «Χορταριά».

Η γεώτρηση «Χορταριά» βρίσκεται κοντά στην θέση «Χολόρεμα». Όπως γνωρίζετε την 18ηκαι 19ηΣεπτεμβρίου τον Δήμο Αλμυρού και την ευρύτερη περιοχή Αλμυρού, έπληξε το καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές.

Με την υπ’ αριθ. 6919/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:6ΚΦ246ΜΤΛΒ-Β9Ξ) ο Δήμος Αλμυρού κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις ανωτέρω ημερομηνίες. Στις συνέπειες του ανωτέρω φαινομένου συγκαταλέγεται και η ολοσχερής καταστροφήδύο διαβάσεων των αγωγών μεταφοράς νερού από τις γεωτρήσεις «Μάμαλη» και «Χορταριά» στις κεντρικές δεξαμενές που είναι τοποθετημένες στο δάσος Κουρί, διότι περνούσαν κάθετα μέσα από το ρέμα «Χολόρεμα». Μέσω αυτών τροφοδοτούνταν με νερό το πολεοδομικό συγκρότημα Αλμυρού και εξαιτίας της καταστροφής συνεπεία της θεομηνίας οι δύο διαβάσεις καταστράφηκαν με τελικό αποτέλεσμα την διακοπή ύδρευσης της Δ.Ε Αλμυρού.

Η κατασκευή νέου αγωγού κρίθηκε αναγκαία και για τον λόγο αυτό υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ Αλμυρού προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή νέου αγωγού PEφ200. Ο νέος αγωγός θα πρέπει να κατασκευαστεί από νέα όδευση, παρακάμπτοντας το ρέμα «Χολόρεμα», ώστε μελλοντικά και σε περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχων φαινομένων να αποφύγουμε παρόμοιες καταστροφές που θα έχουν συνέπεια την καταστροφή του δικτύου ύδρευσης και επομένως την λειψυδρία της πόλης του Αλμυρού.

Μέσω της υλοποίησης της παρούσας αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι στοχεύουν από κοινού όχι μόνο στην εξυπηρέτηση του τοπικού δημόσιου συμφέροντος μέσω της επανακατασκευής του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης αλλά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Την παρούσα στιγμή ο Δήμος Αλμυρού έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των συνεπειών που επήλθαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» και τι συνεπαγόμενες αυτού, πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου.

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου, τα μέρη δεν θα προβούν απλώς στην ανακατασκευή του καταστραμμένου αγωγού αλλά στην δημιουργία ενός νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον παρόμοια συνθήκη.Καθίσταται εύλογο ότι το εν λόγω Έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας, είναι άμεση η ωφέλεια της Δ.Ε. Αλμυρού.Επειδή από την εκδήλωση του φαινομένου του ΙΑΝΟΥ το πολεοδομικό συγκρότημα Αλμυρού έπαψε να υδροδοτείται από τις δύο (2) αυτές γεωτρήσεις του «Μάμαλη» και του «Χορταριά», η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού αναζήτησε και βρήκε εναλλακτικές αρδευτικές γεωτρήσεις με τις οποίες τροφοδοτείται το δίκτυο της πόλης πληνόμως το νερό που παρέχουν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο.

Για το λόγο αυτό επειδή το νερό που παρέχει η ΔΕΥΑ Αλμυρού στα νοικοκυριά δεν είναι πόσιμο ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και στο φαγητό και μέχρις ότου κατασκευασθεί ο νέος αγωγός και δοθεί σε κυκλοφορία το νερό των ανωτέρω δύο βασικών γεωτρήσεων, η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού θα πρέπει να επανεξετάσει και τροποποιήσει με απόφασή της το τιμολόγιο με το οποίο χρεώνονται τα τέλη ύδρευσης των καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει μείωση 30% για το 1ο τρίμηνο του 2021 και το 2ο τρίμηνο του 2021 στο τέλος ύδρευσης του τιμολογίου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού και ανάλογη προσαρμογή για τους τριτέκνους και πολυτέκνους.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.