1,2 εκατ. ευρώ για τον καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων στη Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Αναδείχτηκε ανάδοχος και ολοκληρώνεται ο προσυμβατικός έλεγχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση του έργου για τον καθαρισμό της κοίτης 14 ρεμάτων  και χειμάρρων σε όλο το ηπειρωτικό τμήμα της Μαγνησίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων … Συνεχίστε να διαβάζετε το 1,2 εκατ. ευρώ για τον καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων στη Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  .