“Πρωτεσίλαος και Λαοδάμεια” – Θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τον μύθο

Γράφει η Λιλή Χ. Τσουρνάβα – Κουτσορίζωφ γιατρός, μέλος Δ.Σ. Φιλαρχαίου Εταιρείας “Όθρυς” Λάβαμε από την κα Λιλή Χ.Τσουρνάβα-Κουτσορίζωφ και δημοσιεύουμε το παρακάτω θεατρικό έργο βασισμένο στον μύθο του Πρωτεσιλάου και της Λαοδάμειας, με την ελπίδα, όπως μας είπε η ίδια, να αξιοποιηθεί από κάποιο πολιτιστικό φορέα ή σχολική μονάδα της περιοχής μας…  ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Πρωτεσίλαος και Λαοδάμεια” – Θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τον μύθο.