Σύμφωνο Συνεργασίας κατά του trafficking από Περιφέρεια και Γρ. Εθνικού Συντονιστή παρουσία Ζ. Μακρή

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων,  Ηρακλή Μοσκώφ σύμφωνο συνεργασίας με στόχο την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάληψη στοχευμένων δράσεων για την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύμφωνο Συνεργασίας κατά του trafficking από Περιφέρεια και Γρ. Εθνικού Συντονιστή παρουσία Ζ. Μακρή.