Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού – Τα θέματα

Δημοσιεύουμε τα θέματα της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, όπως ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Τσούτσα με Δελτίο Τύπου: Καλείστε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση, την 26η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. την 26η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού – Τα θέματα.