Περιφ. Θεσσαλίας: Πλατφόρμα εκπαίδευσης εργαζομένων για τον Covid-19    

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η λειτουργία της δωρεάν ηλεκτρονικής πλατφόρμας που  δημιούργησε η Περιφέρειας Θεσσαλίας  και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο  την εκπαίδευση εργαζομένων τουριστικών επιχειρήσεων στα πρωτόκολλα ασφαλείας υγειονομικού περιεχομένου έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Πρόκειται για ένα μέτρο πρόληψης κατά του κορωνοϊού που αναπτύχθηκε υπό την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περιφ. Θεσσαλίας: Πλατφόρμα εκπαίδευσης εργαζομένων για τον Covid-19    .