Δήμος Αλμυρού: Μελέτες αναπλάσεων, προσεισμικός έλεγχος και Ψηφιακή Σύγκλιση – Επιχείρηση αξιοποίησης του “Αντώνης Τρίτσης”Την Τετάρτη 26 Μαΐου συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού για τη συμμετοχή και αποδοχή όρων του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή διαφορετικών πράξεων, με τα οποία προχωρά ο Δήμος μέσα από προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.). Οι παρακάτω πράξεις προχώρησαν κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο του Επικεφαλής του συνδυασμού «Αλμυρός Ευθύνη και Δημιουργία» κ. Δημήτρη Εσερίδη.
Οι πράξεις αυτές είναι:
Α. «Μελέτες αναπλάσεων περιοχών Δημ. Αλμυρού»
Αυτές εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με συνολικό Προϋπολογισμό 620.000,00 και αφορούν τα υποέργα:

 1. «Μελέτη ανάπλασης περιοχής Κουρί Αλμυρού»
  2.«Μελέτη χώρου στη Σούρπη Αλμυρού»
  3.«Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου περιοχής Πτελεού»

  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου των Υποέργων 1, 2 και 3 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησής με αρ. 81/20-03-2021 για την υλοποίηση με Ιδία Μέσα, ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. Β. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities
  Στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»,του ΥΠΕΣ, ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει με τα υποέργα:
 3. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ)»
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
  Γ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

Γ. Τέλος η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την Υποβολή της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού με τις παρακάτω δράσεις:

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 1.Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχείο, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δήμου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).
  Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).
 2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης –Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για μία από τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγεί κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και 3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης –Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν.
 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
  Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών – Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
  Εκπόνηση Προγράμματος για τον Έλεγχο του Σχεδίου με την εφαρμογή Ασκήσεων
 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτών είναι: Υποέργο 1: 148.800 και το στάδιο 3: 620.000 ευρώ €, Υποέργο 2: 24.800 € και Υποέργο 3: 24.800 €.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.