Χρ. Τριαντόπουλος για την ακτοπλοϊκή γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι – Βόλος – Αναφορά και για Αχίλλειο Αλμυρού

Οι πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μαγνησίας συνεχίζονται από την Κυβέρνηση. Ειδικότερα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της τελευταίας περιόδου και της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και σε συνέχεια της προηγούμενης πρόσκλησης σύναψης σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρ. Τριαντόπουλος για την ακτοπλοϊκή γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι – Βόλος – Αναφορά και για Αχίλλειο Αλμυρού.