Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη της Περιφ. Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων

Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 111224/2-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΞΟΡ10-ΞΕΕ) Απόφαση τροποποιήθηκε η με αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας με θέμα «Ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», αποκλειστικά και μόνο ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη της Περιφ. Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων.