Κυριακή των Αγίων Πατέρων (Α’ Οικουμενικής Συνόδου) – Κήρυγμα Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ εφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως   Η Εκκλησία μας όρισε τρεις συνολικά Κυριακές τον χρόνο να τιμούμε τους Πατέρες που μετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διατράνωσαν τα δόγματα της πίστεως μας. Η σημερινή Κυριακή αφιερώθηκε στους Πατέρες της Α ́ Οικουμενικής. Μία Κυριακή μέσα στον μήνα Ιούλιο αφιερώθηκε στους Πατέρες της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυριακή των Αγίων Πατέρων (Α’ Οικουμενικής Συνόδου) – Κήρυγμα Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού.