Τακτική Γ.Σ. κι εκλογές στον Σύλλογο Φίλων Πολεμικών Τεχνών Αλμυρού


Ο Σύλλογος Φίλων Πολεμικών Τεχνών και Αυτοάμυνας Αλμυρού κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στις 9 Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4, 7 του καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του συλλόγου.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1) εκλογή εφορευτικής επιτροπής παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (Πρόεδρος επιτροπής) για τη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου και νέων αντιπροσώπων/εκπροσώπων για τις Γ.Σ. των Ομοσπονδιών που συμμετέχει ο σύλλογος για την επόμενη 3ετία.

2) Λοιπά θέματα, ανανέωση-καθορισμός ετήσιου κόστους συνδρομών μελών, διαγραφή παλιών κι ανενεργών μελών

3) Τροποποίηση καταστατικού του συλλόγου σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου (Ν4726/2020).

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου τα οποία είναι οικονομικώς ενημερωμένα για το έτος 2020. Επίσης, την ημέρα της συνέλευσης μπορούν τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 10 ημερών, δηλαδή την Πέμπτη 8 Ιουλίου και ώρα 18:00.

Λόγω και της τροποποίησης του καταστατικού του συλλόγου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην Γ.Σ. δηλαδή παρουσία του 50%+1 των ενεργών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών του 2020. Οπότε προσκαλούμε τα μέλη μας για τη μαζική παρουσία και συμμετοχή τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Η διάθεση, παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων για τα όργανα του συλλόγου θα γίνεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. από τους Κωνσταντίνο Τελκή και Αντωνίου Βασίλειο μέχρι Παρασκευή 25 Ιουνίου και ώρα 16:00. Πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο 6983 503877.

Δικαίωμα εκλογής για τα όργανα του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη τα οποία ήταν εγγεγραμμένα και οικονομικώς ενημερωμένα κατά το προηγούμενο έτος 2020 και εφόσον δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα σύμφωνα και με τον αθλητικό νόμο και τις τροποποιήσεις αυτού.

Εκ του Δ.Σ.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.