200.000 ευρώ για έργα «Ιανού»

φροντιστήριο πρίσμα

Την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 200.000 ευρώ σύμφωνα με απόφαση Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες αποδέχθηκε ο Δήμος Αλμυρού. Συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Ιουλίου.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.