ΣΧΟΑΑΠ Πτελεού: Επιτρεπτές εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και από βιοκαύσιμα

Αναρτήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η τροποποίηση για του ΣΧΟΑΑΠ για τον πρώην Δήμο Πτελεού. Δημοσιεύουμε περιληπτικά μερικές από τις σημαντικές τροποποιήσεις: Στο άρθρο 5 , «Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις η παρ. Α.5, σελίδα 2551 του ΦΕΚ τροποποιείται ως εξής: «Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας (ερευνητικά κέντρα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΧΟΑΑΠ Πτελεού: Επιτρεπτές εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και από βιοκαύσιμα.