Επιστολή Δ. Βέτσικα για Υπ. Παιδείας: Αισθάνομαι αηδία για τη μεταβίβαση ευθυνών και τις ανέντιμες δικαιολογίες

Δημοσιεύουμε την επιστολή του συνεργάτη και αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Βέτσικα, γονέα και εμπόρου του Αλμυρού, σχετικά με τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το νέο σύστημα των πανελληνίων, τις αποφάσεις και πρόσφατες πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας: 1) Μας είπαν ότι θα μας δώσουν tablet, το δηλώσαμε, μάς κορόιδεψαν, δεν μάς το έδωσαν ποτέ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή Δ. Βέτσικα για Υπ. Παιδείας: Αισθάνομαι αηδία για τη μεταβίβαση ευθυνών και τις ανέντιμες δικαιολογίες.