Αναβάθμιση του στόλου πυροσβεστικών οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με πόρους του ΕΣΠΑΑναβαθμίζεται ο στόλος πυροσβεστικών οχημάτων της Θεσσαλίας, άρα και η επιχειρησιακή ικανότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με  χρηματοδότηση από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και συγκεκριμένα το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Πρόκειται για την προμήθεια οκτώ νέων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου 4×4 χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού και 300 λίτρων αφρού τα οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διαθέσει για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι έργο του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας όπως προαναφέρθηκε, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και προϋπολογισμό 2.394.528 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης του έργου και δήλωσε σχετικά: «Με σχέδιο και συντονισμένες προσπάθειες στηρίζουμε στην πράξη το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς με την απόκτηση των νέων συγχρόνων πυροσβεστικών οχημάτων, εκσυγχρονίζουμε σε σημαντικό βαθμό τις υποδομές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και βελτιώνουμε την επιχειρησιακή της ικανότητα σε όλα τα επίπεδα. Με το Πυροσβεστικό Σώμα εξάλλου έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία και μάλιστα σε καθημερινή βάση, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, μέσω και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Όσον αφορά στα οχήματα, πρόκειται για οκτώ πυροσβεστικά εξοπλισμένα με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 4.000 λίτρων. Ο θάλαμος οδήγησης θα φέρει δύο θύρες και θα έχει ικανότητα μεταφοράς δύο ακόμη μελών πληρώματος πλέον του οδηγού. Κύριο έργο τους η δασοπυρόσβεση με αποτέλεσμα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Θα διαθέτουν πρόσθετο-κατάλληλο εξοπλισμό για να επεμβαίνουν και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ζητήσαμε την άποψη του Πυραγού Φαλάρα Ευάγγελου, ο οποίος είναι επικεφαλής στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας θέτοντάς του κάποια ερωτήματα  σχετικά με την παραλαβή νέων πυροσβεστικών οχημάτων.

 – Τί ακριβώς περιλαμβάνει το έργο προμήθειας νέων πυροσβεστικών οχημάτων χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας;
-Το συγχρηματοδοτούμενο έργο προμήθειας από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας,  για το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας περιλαμβάνει οχτώ υδροφόρα οχήματα 4Χ4 χωρητικότητας τεσσάρων τόνων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο καλοκαίρι, επίσης επτά βοηθητικά οχήματα 4Χ4 μεταφοράς προσωπικού και επτά πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου 4Χ4, 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, τα οποία βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Πώς τα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναβαθμίζουν τον στόλο οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση τις υπηρεσίες προς τους πολίτες;
-Τα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συμβάλουν σημαντικά στην ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων των υπηρεσιών μας, αφού είναι δεδομένο ότι το πυροσβεστικό έργο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε οχήματα, και βελτιώνουν  ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προς τους πολίτες της Θεσσαλίας, εξασφαλίζοντας την προστασία της περιουσίας των συμπολιτών μας καθώς και την σωματική τους ακεραιότητα.

-Πόσο απαραίτητος είναι ο νέος εξοπλισμός στον αγώνα που δίνετε καθημερινά για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών;
-Κάθε τι νέο σε μια οργάνωση συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και στην εξέλιξή της, οπότε η επίδραση του νέου εξοπλισμού θα είναι καίρια καθώς θα επιτευχθεί μείωση του χρόνου απόκρισης των Πυροσβεστικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση των διαφόρων συμβάντων, που ενδεχομένως θα απασχολήσουν το προσωπικό, παρέχοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ασφάλεια και επαγγελματική σιγουριά στο πυροσβεστικό προσωπικό. Παράλληλα μειώνεται η παρατηρούμενη απουσία οχημάτων, από την εμπλοκή σε διαχείριση συμβάντων, επειδή παρουσιάζουν βλάβες κι επίσης μειώνεται η καταπόνηση του συνόλου των οχημάτων, αφού υπάρχουν περισσότερα οχήματα, με δεδομένο ότι τα νέα οχήματα δεν παρουσιάζουν συχνές βλάβες.

Κάποια οχήματα προορίζονται για την Μαγνησία. Συγκεκριμένα, πώς μπορεί να επωφεληθεί η ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα για να βελτιώσει το επιχειρησιακό της έργο;
-Για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας προορίζονται δύο υδροφόρα οχήματα 4Χ4 χωρητικότητας τεσσάρων τόνων και τέσσερα από τις άλλες δύο κατηγορίες οχημάτων. Με την συγκεκριμένη τοποθέτηση θα γίνει ανακατανομή του υπάρχοντος στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Μαγνησία και συνεπώς θα αναβαθμιστεί και ο στόλος που διαθέτει και το Π.Κ. Δρυμώνα, που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού.

Ο Πυραγός Παναγιώτης Γκουγκουτούδης, Προϊστάμενος ΠΚ Δρυμώνα (πρώην Αλμυρού) μάς δήλωσε όσον αφορά σ’ αυτό το έργο: «Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί άλματα προόδου στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας. Η εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αποτέλεσε ενέργεια ισχυροποίησης των δεσμών μεταξύ των Κρατών-Μελών, βασιζόμενη πρωτίστως στην αρχή της αλληλεγγύης η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Μάλιστα τις περασμένες δύο εβδομάδες, είχα την τιμή να συμμετάσχω εκπροσωπώντας το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας στο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των Στελεχών (European Experts-CMI Course) της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Η Περιφέρειά μας, διά του Περιφερειάρχη κου Αγοραστού αλλά και της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κας Κολυνδρίνη, ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό παράγοντα υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου των εμπλεκόμενων Φορέων Πολιτικής Προστασίας. Η εισαγωγή νέων Πυροσβεστικών οχημάτων μέσω των ενεργειών τους, θα ενισχύσει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και σ’ αυτό του νομού Μαγνησίας και κατ’ επέκταση στον Δήμο Αλμυρού».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.