Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα – Αναβολή για την 9η

Δεν συμπλήρωσε τα απαιτούμενα μέλη για την απαρτία η χθεσινή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, οπότε και ο πρόεδρος Δημήτρης Τσούτσας, μεταθέτει για την επόμενη Δευτέρα στις 19:00 τη συνεδρίαση.

Εν τω μεταξύ, τρία από τα θέματα δεν μπορούν να τύχουν αναβολής, οπότε και τίθενται προς ψήφιση, σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου στην 9η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στις 13:00 μ.μ. και δια περιφοράς.

Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι:

1. Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στους αναγνωρισμένους Συλλόγους.
2. Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου ΝΕΩΝ Πτελεού για παραχώρηση του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Πτελεού.
3. Γνωμοδότηση για Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού.
Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση
για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται στο ότι υπάρχει καταληκτική προθεσμία για την ομάδα της Δήμητρας Ευξεινουπολεως από την Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία (Ε. Π. Ο) ώστε να δηλώσει αγωνιστική έδρα εν όψει του νέου
πρωταθλήματος.
β) Το κατεπείγον του 2ου θέματος έγκειται στο ότι ο “Σύλλογος Νέων Πτελεού ” έχει ήδη προγραμματίσει τη διοργάνωση εκδήλωσης την Παρασκευή 30 Ιουλίου. Η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου είναι προαπαιτούμενο της εκδήλωσης η οποία φρονούμε ότι δεν πρέπει να ματαιωθεί.
γ) Το κατεπείγον του 3ου θέματος έγκειται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στις 27-7-2021.

Ακολουθεί η πρόσκληση της Τακτικής Συνεδρίασης της Δευτέρας, με την αναθεωρημένη ατζέντα:

Μετά την ματαίωση της κατά την 26η Ιουλίου 2021 τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν υπήρξε απαρτία καλείστε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση, την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ Τρίμηνο 2021
  2. Εγγραφή παιδιών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αλμυρού.
  3. Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού.
  4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκμίσθωσης χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης.
  5. Αγορά αγροτεμαχίου στην Ευξεινούπολη για επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
  6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλμυρού.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Εφροσύνης Γαρδικλή.
  8. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 48,5 MW στη θέση «ΑΕΤΟΣ» Δ.Ε. Αλμυρού, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, των Δήμων Αλμυρού, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.