Πρόγραμμα εορτασμού της μνήμης του Αγίου Φανουρίου