Επιστολή αναγνώστη: Υπηρεσίες παρεμποδίζουν την κυκλοφορία

Ακολουθεί επιστολή του αναγνώστη μας Α.Π.:Κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες Υπηρεσίες και κάνουν έργα επιδιορθώσεως σε κάποιον δρόμο. Ξεχωρίζουμε δύο λογιών:α. Η μία περίπτωση ζημιάς να είναι τέτοια, ώστε αναπόφευκτα να αναγκάζεται η Υπηρεσία να κλείσει τήν εκεί κυκλοφορία τών οχημάτων και, -παρά τήν καλή της προαίρεση-, να μάς βάζει να πηγαίνουμε από άλλον δρόμο.β. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή αναγνώστη: Υπηρεσίες παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.