Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάσηΟ Χάρτης Πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 έχει τον Δείκτη Κατηγορίας Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλό) για περιοχές του νομού Μαγνησίας. Έτσι, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κας Κολυνδρίνη Δωροθέας ανακοινώθηκε ότι βάση της ΠΝΠ/ΦΕΚ 3877/Β/19-08-2021 παρατείνεται η ισχύς της ΠΝΠ /ΦΕΚ 138/Α/05. 08. 2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγούστου και ώρα 06:00.

Συγκεκριμένα ισχύει :1. καθολική απαγόρευση κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε (α) περιοχές NATURA, (Β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών με το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και 2. καθολική απαγόρευση κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά όπως καύση καλαμιών, απορριμμάτων, κάπνισμα μελισσιών, οξυγονοκόλληση κλπ. με το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ

Η Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων μπορεί μέσω των Υπηρεσιών της αλλά και μέσω του μητρώου ιδιωτών μηχανημάτων έργου όλο το εικοσιτετράωρο να συνεισφέρει οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο, κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.