Τρεις παρατάσεις και τέσσερις παραλαβές έργων από την Οικονομική ΕπιτροπήΤρεις παρατάσεις έργων ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού στην 35η Τακτική Συνεδρίασή της, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου.

Η πρώτη αφορά την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών «Ζηρέλια», μέχρι την 21-12-2021.

Οι λόγοι που επικαλέστηκε ο ανάδοχος και έγιναν ομόφωνα δεκτές από τα μέλη τη οικονομικής επιτροπής είναι οι καιρικές συνθήκες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

Στις 22/9/2020 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης και ο αρχικός συνολικός χρόνος κατασκευής ήταν έως 6 μήνες. Με την πρώτη παράταση 12 μήνες και με τη δεύτερη παράταση 15 μήνες.

Οι αναβολές καθυστερούν την αξιοποίηση του κτιρίου των Ζερελίων, των χώρων για παρουσιάσεις, εκθέσεις και του αναψυκτηρίου του πρώτου ορόφου.

Η δεύτερη απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης αφορά τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση διαβάσεων Ξηριά, από τη θεομηνία» ΙΑΝΟΣ. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήταν 18–03–2021 και η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου 18–06–2021.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μετά την
1η παράταση ήταν στις 18–10–2021 και με τη νέα παρατείνεται έως τον Απρίλιο του 2022.

Οι λόγοι που επικαλέστηκε ο ανάδοχος ήταν η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 201/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΘΑΩΨ7-8ΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού στις 16/08/2021 και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, «γεγονός που δεν επέτρεπε την εργασία σε εξωτερικό χώρο
όπως τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτηση των κατασκευών».

Το αίτημα έγινε δεκτό διαφωνούντος του πρώην Δημάρχου κ. Δημήτρη Εσερίδη.

Η τρίτη απόφαση αφορά την έγκριση χορήγησης της 12ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού»

Οι λόγοι που επικαλείται αυτή τη φορά ο ανάδοχος είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση για την προμήθεια υλικών, λόγω της πανδημίας του κορωνοΐού
COVID-19, που δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της αγοράς από αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα και ότι είναι προς το συμφέρον για την ολοκλήρωση του έργου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη παράταση δόθηκε έως τον Μάρτιο του 2016 και η σημερινή, η 12η έως 23-12-2021.

Στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκαν οι επιτροπές για την οριστική παραλαβή των παρακάτω έργων: «Πλακοστρώσεις πεζόδρομων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλμυρού (Ευξεινούπολη, Οδός Μετσοβίτη, Οδός Βόλου)», «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. πλήν Δ.Ε. Αλμυρού», «Διαμόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης- Αγίας Τριάδας Δήμου
Αλμυρού 2018», «Επισκευή συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ. Αλμυρού».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.