Ζ. Μακρή: «Συνεργασία Υπουργείων για την θωράκιση των σχολικών κτιριακών υποδομών»Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα την ψηφιακή διακυβέρνηση κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργο Καραγιάννη και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό προκειμένου να αναλάβουν, από κοινού, πρωτοβουλία, – στον τομέα ευθύνης και ενδιαφέροντος ο καθένας ώστε να διασφαλισθεί η προστασία και ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι της σεισμικής δραστηριότητας.

Άλλωστε, η αγωνία και η ανησυχία όλων των Υπουργών είναι, δικαιολογημένες, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος της διαχείρισης και της θωράκισης των σχολικών κτιριακών υποδομών. Όπως, επίσης, κοινή είναι και η επιθυμία αλλά και η βούληση για την διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων στατικής επάρκειας, για την ψηφιακή καταγραφή των σχετικών πορισμάτων, αλλά και για την συνακόλουθη, ουσιαστική, διαχείριση των αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση, για την οποιαδήποτε επέμβαση ενίσχυσης των σχολικών μονάδων, εάν και εφόσον απαιτείται.

Τόσο η κ. Μακρή όσο και οι Υπουργοί αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συμφώνησαν, κατ’ αρχάς, στην ενεργοποίηση ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του ως άνω εγχειρήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ολιστικό, αφού θα περιλαμβάνει την εκπόνηση και σύνταξη μίας μελέτης ενίσχυσης των σχολικών κτιριακών υποδομών και η οποία θα φέρει, τόσο στοιχεία καταγραφής και στοιχεία κατηγοριοποίησης ανά περιόδους ισχύος των αντισεισμικών κανονισμών, όσο και υπόδειξη προτεραιοποίησης των επεμβατικών αναγκών.

Ακόμη, προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η βούληση για την συμμετοχή και συνεισφορά και άλλων συναρμόδιων φορέων, όπως ο ΟΑΣΠ αλλά και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους και την ευελιξία τους θα μπορούσαν, ουσιαστικά και γρήγορα, να εμπλουτίσουν με στοιχεία την μελέτη.

Στην προσπάθεια σημαντική θα είναι η συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου τα στοιχεία της καταγραφής να αποτελέσουν σημαντικό μέρος των δεδομένων της ψηφιακής αποτύπωσης όλων των σχολικών μονάδων. Σε δεύτερο επίπεδο, θα συζητηθεί, εκτενώς και αναλυτικά, η εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης επεμβατικών εργασιών, όπου αυτό θα απαιτηθεί.

Η κ. Μακρή δήλωσε ότι η συνεννόηση και η εκκίνηση αυτής της πρωτοβουλίας των εμπλεκομένων Υπουργείων, εμπράκτως, αποδεικνύει την μέριμνα της σύγχρονης πολιτείας για την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.