Στο ταμείο του Δήμου η επιχορήγηση για την παραλιακή οδό Νηές-Λεύκη ύψους 2 εκ. ευρώΜε το αριθ. πρωτ. 371542/22-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος Αλμυρού επιχορηγήθηκε με το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00) €, με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση δημοτικής παραλιακής οδού Νηές Δ.Ε. Σούρπης-Λεύκη Δ.Ε. Πτελεού, Δήμου Αλμυρού».
Στα πλαίσια λοιπόν των ανωτέρω, ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, δήμαρχος κ. Χατζηκυριάκος ζήτησε την αποδοχή της εν λόγω επιχορήγησης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και την εισήγηση του θέματος ψήφισε ομόφωνα την αποδοχή της επιχορήγησης.

Στη συνέχεια θα βρείτε λινκ σχετικά με το θέμα, δηλαδή τις δηλώσεις των προέδρων των τοπικών συμβουλίων και δελτία τύπου του βουλευτή Μαγνησίας με τη ΝΔ κ. Χρήστου Μπουκώρου και πρώην Δημάρχου κ. Δημήτρη Εσερίδη.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.