Έναρξη Δωρεάν τμήματος Pre-Junior στο φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας “Δημήτρης Καλλές”









Έναρξη Δωρεάν τμήματος Pre-Junior για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας και Ά Δημοτικού

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου (2018 – 2022) 19 στους 19 υποψηφίους (ποσοστό επιτυχίας 100%) έχουν σημειώσει επιτυχίες στις εξετάσεις αγγλικών για την απόκτηση πτυχίων B2 (Lower) και C2 (Proficiency).

Στόχος είναι η απόκτηση ποιοτικών πτυχίων Αγγλικών που πιστοποιούν την ουσιαστική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και αποσκοπούν στον καλύτερο χειρισμό της.

Έναρξη Εγγραφών: Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου

Ώρες Εγγραφών: 11:00 – 13:00 και 18:00 – 20:30

Καλή σχολική χρονιά!!!

Επιτυχόντες 𝟮𝟬𝟮𝟭 – 𝟮𝟬𝟮𝟮

C2 Proficiency

Άννυ Γουργιώτη (Distinction)

Ελεάννα Κοντοπούλου (Distinction)

Βασίλης Μαλιαρός (Merit)

Τάσος Φωτιάδης (Pass)

Μιχαέλα Τρούπκου (Pass)

Επιτυχόντες 𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝟮𝟬𝟮𝟭

C2 Proficiency

Ενήλικες

Γεωργία Κάζα Michigan ECPE (Pass)

Γιάννης Αργύρης LRN (Distinction)

B2 LOWER

Άννυ Γουργιώτη Michigan (Pass) Α΄ γυμνασίου

Ελεάννα Κοντοπούλου Michigan (Pass) Α΄ γυμνασίου

Βασίλης Μαλιαρός Michigan (Pass) Α΄ γυμνασίου

Τάσος Φωτιάδης Michigan (Pass) Α΄ γυμνασίου

Μιχαέλα Τρούπκου LRN (Pass) Β΄ γυμνασίου

Βαρβάρα Βαλαμούτη LRN (Pass) Γ΄ γυμνασίου

Ελένη Κόστοβα LRN (Pass) Σε τρία έτη

Επιτυχόντες 𝟮𝟬𝟭𝟵 – 𝟮𝟬𝟮𝟬

Lower

Βασιλική Αλπάκη LRN (Pass) Β΄ γυμνασίου

Ενήλικες

Proficiency

Χρήστος Ιωσηφίδης Michigan ECPE (Pass)

Γεωργία Κάζα LRN (Distinction)

Στάθης Καπούλας LRN (Distinction)

Μάνθος Μπούρχας LRN (Pass)





Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.