Γραφείο Μ. Φατμελή: Ανοικτά προγράμματα στα οποία μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω του γραφείου μας Ενημερώνουμε τους αγαπητούς πελάτες και ενδιαφερόμενους ότι το γραφείο μας θα αναλαμβάνει την σύνταξη αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα ΕΣΠΑ ,Δ.ΥΠ.Α και λοιπά κρατικά που θα προκηρύσσονται στη νέα προγραμματική περίοδο. Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες σχετικά με τα προγράμματα.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

Δ.Υ.Π.Α

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

· 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

· 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

· 3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6986562430 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΙΑΣΟΝΟΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΤΜΕΛΗ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.