Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη Ν. Αγχίαλο, έργο 340.000 ευρώ

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γεωργίου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γεωργίου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου του Δήμου Βόλου.

Συγκεκριμένα, στην Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», της Πράξης με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» του Δήμου Βόλου, της Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 340.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της βατότητας αγροτικής οδού, μέσω της ασφαλτόστρωσής της η οποία εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1.870,70 μ περίπου.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου 2022. Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινάει υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών. Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.