Λίγο πριν την εκπνοή του έτους επιχορηγήσεις, νέοι ανάδοχοι και δεσμεύσεις ποσών για έργα

Σε ράλι ολοκλήρωσης της θητείας βρίσκεται η Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας να ολοκληρώσει έργα και να αξιοποιήσει επιχορηγήσεις.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις για επιχορηγήσεις, νέους αναδόχους και δεσμεύσεις ποσών όπως αναφέρουμε επιγραμματικά:

 • Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 20.000 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
  προκλήθηκαν από θεομηνίες.
 • Ακόμη μια αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 84441/09-12-2022 έγγραφό του Δήμου αυτή τη φορά, με σκοπό την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
 • Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 490.000 ευρώ, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 374377/25-11-2022 έγγραφό του Δήμου Αλμυρού, για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοκκωτών –
  Βρύναινας – Παναγίας Ξενιάς Δήμου Αλμυρού, από θεομηνία ΙΑΝΟΣ».
 • Παράταση παραλαβής του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», η οποία λήγει στις 23/06/2022.
 • Ανάδοχος για το έργο «iAlmyros  – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών της περιοχής
 • Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 200.000 ευρώ, για Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων
 • Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 1.700.000 ευρώ, για Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
  του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αλμυρού
 • Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 129.856, για Εποσκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Αλμυρού
 • Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση
  αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια -Ρέμα-Γαλή-Κονάκια-Βράχος της Δ.Κ.
  Αλμυρού», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του θέματος, για έξη (6) μήνες, μέχρι τις 9-7-2023 (Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του χειμώνα δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες – όπως αναφέρεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 • Έγκριση χορήγηση παράτασης για την περαίωση εκτέλεσης του
  έργου «Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς» μέχρι τις 25-2-2023.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.