• 23 Μαΐου, 2023

Ναύσταθμος: Τί προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πενταετή παραχώρηση γεωτεμαχίων στο Τσιγγέλι

Ναύσταθμος: Τί προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πενταετή παραχώρηση γεωτεμαχίων στο Τσιγγέλι

Σχετικά με τον καθορισμό των όρων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στην θέση «ΤΣΙΓΓΕΛΙ» Αγ. Ιωάννη Ευξεινούπολης Αλμυρού σε συνέχεια εγγράφου ΓΕΝ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1/ Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος η αποκλειστική χρήση των ανωτέρω γεωτεμαχίων, ήτοι των εμφαινόμενων στο από Απριλίου 2023 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμυρού με στοιχεία Ε1 (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1.) και Ε2 (14.15.16…..37.38.14) και με εμβαδόν 21.614,00τμ και 50.867,04τμ γεωτεμαχίων αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών στη θέση «ΤΣΙΓΓΕΛΙ» ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ και εντός γενικού πολεοδομικού στοιχείου Αλμυρού (ΦΕΚ 340/Δ/24-6-2020 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για λόγους εθνικής άμυνας και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη Υποδομών Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιοχή «Τσιγγέλι» Δήμου Αλμυρού.

2/Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα πέντε έτη και αρχίζει από την επομένη υπογραφής του συμφωνητικού παραχώρησης. Εντός των πέντε ετών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής. Μετά τη γνωστοποίηση στο Δήμο της ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών/μελετών εφαρμογής οποτεδήποτε εντός της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης, τα δύο μέρη δεσμεύονται να προβούν σε τροποποίηση του παρόντος όρου με την παραχώρηση των γεωτεμαχίων επ’ αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, τα δύο μέρη οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί παραχώρησης ακινήτου για χρονικό διάστημα πέραν των εννέα ετών.

2/Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, από την υπογραφή του παρόντος, μπορεί να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση και την προστασία του χώρου που του παραχωρείται για το σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω. Από την υπογραφή του παρόντος και για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα παραχώρηση το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για ζημίες έναντι τρίτων (ιδίως έναντι προσωπικού, εργαζομένων, επισκεπτών και εν γένει οποιουδήποτε εισέρχεται στον παραχωρούμενο χώρο).

3/Ο Δήμος παραχωρεί τη χρήση του ακινήτου χωρίς άλλη επιβάρυνση ή υποχρέωση ενώ από την πράξη παραχώρησης και έπειτα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ευθύνεται για τη διατήρηση και συντήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση.

4/ Για την καλύτερη παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας, συστήνεται Τετραμελής Ομάδα Εργασίας η οποία θα αποτελείται από: (α) Δύο εκπροσώπους του Δήμου Αλμυρού (β) δύο εκπροσώπους από το ΓΕΝ. Η παρούσα Ομάδα Εργασίας θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της παραχώρησης και την ενημέρωση των μερών σχετικά με την εξέλιξή της. Είναι δυνατόν να συνέρχεται και να συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της ανά τρεις μήνες ή εκτάκτως αν απαιτηθεί συνεδριάσεις.

5/ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, συνομολογουμένων όλων ως ουσιωδών, πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

6/Σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

7/Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία για την περιοχή του Δήμου Αλμυρού.

Β./ Ορίζει δύο μέλη εκ μέρους του Δήμου Αλμυρού, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας ως ακολούθως: 1. Αρετή Μπέη – Σταματίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αικατερίνη Αδάμου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών.
Γ./ Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης.
Δ./ Η απόφαση να κοινοποιηθεί στις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάββας Τσόγκας και Γεώργιος Σώμος για τους λόγους που εξέθεσαν κατά τη συζήτηση του θέματος.


Σχετικά Άρθρα

Αγριογούρουνο χτύπησε γυναίκα έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου!

Αγριογούρουνο χτύπησε γυναίκα έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου!

Έχουμε γράψει πολλάκις για περιστατικά με αγριογούρουνα στον επαρχιακό δρόμο της περιοχής μας, ωστόσο το σημερινό…
Πρωτόγνωρο περιστατικό: 38χρονος αυνανίστηκε μέσα στο λεωφορείο από Σούρπη προς Αλμυρό

Πρωτόγνωρο περιστατικό: 38χρονος αυνανίστηκε μέσα στο λεωφορείο από Σούρπη προς Αλμυρό

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε 38χρονος αλλοδαπός, κάτοικος Σούρπης, ο οποίος συνελήφθη βραδινές ώρες του Σαββάτου 3/6/23 κι…
H παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Λίνας Φυτιλή

H παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Λίνας Φυτιλή

Την περασμένη Κυριακή, 28 Μαΐου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, η Φιλάρχαιος…